Veneily

Vaasan Merenkyntäjät on aktiivinen ja toimiva purjehdusseura, joka tarjoaa mahdollisuuden toimintaan jollista ja kevytveneistä matkaveneisiin saakka.

Veneily

Seuran ohjesäännön mukaan veneilyjaoston tarkoituksena on edistää jäsenistön kiinnostusta matkaveneilyyn , luoda edellytyksiä vesiympäristön hyväksikäyttöön sekä korostaa rannikko- ja saaristomiljöön säilymisen merkitystä. Jaosto vastaa myös seuran hallinnassa olevien saaritukikohtien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Seuralla on Kaukaluodossa kaksi tukikohtaa, n.s. saaritukikohta ja mantereella n.s. Pyhäranta. Lisäksi on yhdessä vaasalaisten veneilyseurojen kanssa Rönnskärin Fälisskärissä entinen merivartioston ja luotsien tukikohta, jossa on saunarakennus ja yhdessä WSF:n kanssa vanha luotsitupa,jota voi käyttää majoittumiseen.

Jaosto vastaa myös joka kesä järjesrettävistä yhteisistä pidennetyn viikonlopun kestävistä eskaaderipurjehduksista Ruotsiin. Mennään yhdessä hitaimman tahtiin, joten kokemattomillakin purjehtijoilla on myös mahdollisuus ylittää turvallisesti Merenkurkku.

Varsinaisen purjehdussesongin ulkopuolella jäejestetään ajoittain seuran paviljongissa talvipurjehdustapahtumia, joissa käsitellään merimiestaitojen kehittämistä ja matkapurjehduskertomuksia.