Veneiden telakointisäännöt

Vaasan Merenkyntäjien määrittelemät säännöt.

Veneiden telakointisäännöt

Veneiden telakointisäännöt

1.§ Veneiden telakointitoimintaa johtaa ja valvoo hallituksen nimeämä satama- ja telakkatoimikunta. Toimikuntaan kuuluu satamakapteenin lisäksi edustaja pohjois-, keski- ja etelälaiturilta. Kukin edustaja vastaa oman alueensa järjestyksen ylläpidosta ja seuran jäsenet ovat velvollisia noudattamaan heidän antamiaan ohjeita.

2.§ Veneen talvitelakointipaikasta on vuosittain sovittava ao. vastuuhenkilön kanssa, joka osoittaa telakointipaikan ja tarkoituksenmukaisen järjestyksen veneiden koot huomioiden.

3.§ Seura ei järjestä veneiden nostoja. Veneenomistajien tulee keskenään sopia nostoista ja laskuista sekä niistä aiheutuneiden kustannusten jakamisesta ja maksamisesta. Nosturia ei saa tilata seuran nimellä.

4.§ Veneen omistajan on välittömästi veneen laskun jälkeen siivottava telakointipaikkansa ja vietävä roskat ja jätteet näille varattuihin astioihin jätekatoksessa sekä huolehdittava venepukin siirrosta niille varatuille alueille. Muussa tapauksessa seura siirtää venepukin asianomaisen kustannuksella.

5.§ Veneiden sijoittaminen seuran omistamiin venevajoihin on sovittava satamakapteenin kanssa. Veneen talvitelakoinnista samoin kuin seuran venevajan vuokrauksesta on suoritettava seuran hallituksen vahvistaman maksun eräpäivään mennessä. Venevajat on suljettava tiiviisti talven ajaksi.

6.§ Satamakapteeni myöntää vinssin käyttöoikeuden laitteen hallitsevalle henkilölle.

7.§ Sähkövirtaa saa käyttää seuran telakointialueella veneen kevät- ja syyskunnostukseen liittyvissä töissä. Sähkön käyttö veneen lämmitykseen on kielletty. Poikkeustapauksissa siitä on erikseen sovittava satamakapteenin kanssa.

8.§ Telakoinnin aikana erityisesti venevajoissa on paloturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Seura on varannut nosturiradan lähelle vaahtosammuttimen alkusammutusta varten. Vajat ja veneen telakka-alue on pidettävä puhtaana roskista ja palavista aineista. Telakka- alueelle on vain huoltoajo sallittu.

9.§ Tupakointi ja avotulen teko venevajoissa on kielletty. Hitsaustöiden tekeminen ja kulmahiomakoneen käyttö venevajoissa on myös kielletty. Nämä työt on tehtävä ulkona niihin liittyviä turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Paloturvallisuutta telakka-alueella valvoo satamakapteeni.

10.§ Telakointialueella ei saa säilyttää jäteöljyä eikä muita ongelmajätteitä. Ne on toimitettava satama-alueella olevaa jätekatokseen niille osoitettuihin jätealtaisiin suljetuissa astioissa. Astioihin on merkittävä selvästi niiden sisältö. Venevajoissa ei saa säilyttää palavia nesteitä.

11.§ Nämä säännöt on laadittu paloturvallisuuden, järjestyksen ja siisteyden varmistamiseksi seuran alueella, jotta myös sataman viihtyisyys voidaan turvata.

Nämä säännöt on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 27.3.2023