Pukkien merkitseminen

Seuran jäsenten veneet ovat melkein kaikki telakoituna rannalla.

Haluamme, että jokaisessa telakoidussa veneessä tai pukissa on selkeästi nähtävillä veneen omistajan nimi ja puhelinnumero.

Seuran hallitus päätti viime kokouksessaan 10.10.2022, että veneet/pukit pitää merkitä lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Merkintä tarvitaan, jotta mahdollisissa tai uhkaavissa vaaratilanteissa veneen omistajaan saadaan nopeasti yhteys vahinkojen välttämiseksi.

Mikäli vene/pukki ei ole merkitty esitetyllä tavalla lokakuun 2022 loppuun mennessä korotetaan telakointimaksua 50%.

Hallitus toivoo jäseniltä nyt rivakkaa toimintaa ja nimilappuja pukkiin!

Vaasa 14.10.2022